Sådan virker amortisering af lån

Når man køber store og dyre varer såsom hus, bil eller blot nye hårde hvidevarer, så kan det ofte blive nødvendigt at tage imod tilbuddet om et lån, da de færreste kan betale varen kontant. Der kommer altid omkostninger oveni et lån, og det drejer sig om eventuelle etableringsomkostninger, tinglysningsomkostninger, renter samt gebyrer. Da renterne er meget lave for tiden, så tjener finansinstitutterne ikke så mange penge, og derfor indfører de kreative gebyrer eller forhøjer de nuværende omkostninger. Man ser denne tendens både blandt banker, lånefirmaer, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.

 

Amortiseringsprincippet

Når man optager et nyt boliglån, så skal det normalt afbetales over en vis aftalt periode, og man betaler en ydelse enten månedsvist eller kvartalsvist. Man kan aftale forskellige muligheder for afdragsprofilen, idet man jo kan vælge fast eller variabel rente, eventuel afdragsfrihed i en årrække, og man kan vælge mellem kontantlån og obligationslån. Der findes de såkaldte annuitetslån, hvor man betaler et fast beløb hver gang, således man i de første år mest betaler renter, og hvor man efter nogle år betaler mindre i rente og mere i afdrag på gælden.

De fleste banklån og realkreditlån er annuitetslån, da det er lettest for låntager at betale et fast beløb, som er lettere at budgettere med. Alternativt kan man have serielån, hvor man ved hver terminsdato betales et fast afdrag samt rente af den til enhver tid værende restgæld. Ved denne type lån vil den samlede ydelse falde hele tiden, men man vil jo til gengæld starte med højere ydelser.

 

Lav en oversigt i et regneark

Da mange lån er mest fordelagtige med en variabel rente, så kan det være svært at overskue sine lån, da hver ydelse derfor kan variere en smule, men da renten sjældent varierer ret meget ad gangen, så vil ydelserne være nogenlunde ens hver gang. Man kan dog lave et simpelt regneark på sin computer, hvis man gerne vil se den komplette amortiseringsplan, således man vil kunne se alle datoerne samt ydelsen, og man vil kunne se sine samlede indbetalinger herunder renter, afdrag og gebyrer. Dette er nemmest med pantebreve, der jo har en fastlagt rente, mens andre lån skal tilpasses med den variable rente, for man kan se den helt nøjagtige ydelse.